Директор: Конюшенко Надія Анатоліївна

Центр дитячої та юнацької творчості Драбівської селищної ради Черкаської області  працює відповідно до річного плану роботи закладу,  розкладу роботи гуртків. Навчально – виховний процес здійснюється на основі Закону України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Положення про позашкільний навчальний заклад, інших нормативно – правові документи Міністерства освіти і науки України, а також органів управління освітою місцевих державних адміністрацій.

Гурткова робота організована на базі позашкільного навчального закладу, а також  на базі загальноосвітніх навчальних закладах.

Групи формуються згідно Положення про позашкільний навчальний заклад, cтатуту закладу та щорічного рішення педагогічної ради «Про комплектацію та наповнюваність навчальних груп». Середня наповнюваність у групі становить 10-25 учнів.

В навчальному закладі є  колектив, якому присвоєно почесне звання  вокальний ансамбль «Нова хвиля»

Вихованці Центру дитячої та юнацької творчості Драбівської селищної ради Черкаської області  активно приймають участь у районних, обласних, всеукраїнських та Міжнародних заходах, конкурсах, виставках. Досягають великих результатів, маєм багато грамот і дипломів різного рівня, та гордимся нашими вихованцями які мають такі таланти.

 

 

Управлінське кредо 

1. В освіті ніколи не було і не буде нових формул. Це завжди пошук, завжди шлях, де відомий тільки напрям.
2. Здійснювати управління на основі особистісно-орієнтованого підходу, сприяти створенню продуктивної команди, впроваджувати нові технології реалізації функцій управління, спрямувати всі форми контролю на мотиваційно-демократичне управління, впроваджувати нову етику управління, запровадити рівноправний стиль взаємин.
3. Розумна, розважлива мудрість - критерій, який об'єднує сьогодні педагога і вихованця закладу.
4. Ідея, інтелект, професіоналізм, індивідуальність, інтелігентність, імідж, інновації.

 

Основні функції управлінської діяльності адміністрації

1. Організаційна

2. Інформаційне забезпечення

3. Діагнозтична

4. Контрольно-аналітична

5. Регулятивно-корекційна

6. Прийняття рішення


 

Функції управління

Цільові

технологічні

 

Розвивальні

 

Традиційні 

Інноваційні

 

Педагогічне керівництво вихованцями гуртків

 Прийняття управлінського рішення

прогностичні

Бачення стратегії та розвитку

Управління освітнім процесом

 організація і планування

представницькі

 Керівництво та моніторинг освітнього процесу

Адміністративна та фінансово-господарська діяльність

  координування, коригування, регулювання

 менеджерські

Мотивація та управління персоналом

Фахове викладання

облік і контроль

консультативні

Управління розвитком та фінансами

Громадсько-пропагандистська діяльність

 

політико-дипломатичні 

Внутрішня та зовнішня комунікація
 

 

Види контролю адміністрації

                Директор, методист здійснюють наступні види внутрішнього контролю:

 1. Попереджувальний — ознайомлення із щоденним планом роботи гуртка.

 2. Документальний — перевірка журналів гурткової роботи, щоденних планів-конспектів гурткового заняття, ведення необхідної документації роботи гуртка.

 3. Оглядовий — знайомство з роботою молодих педагогів.

 4. Персональний — вивчення системи роботи педагога, що атестується.

 5. Тематичний — відвідування занять гуртків, виховних заходів із метою оцінки ефективності методів навчання і виховання, вибраних форм заняття гуртка та ін.

 6. Епізодичний — відвідування занять гуртка, виховних заходів із метою перевірки готовності керівника гуртка до їх проведення.

 7. Цільовий — відвідування занять гуртка, виховних заходів із метою вивчення педагогічної майстерності педагога, сформованості знань, умінь, практичних навичок гуртківців.

 8. Адміністративний — під час вивчення питання, що виноситься на розгляд педагогічної і методичної рад.

 9. Фронтальний — вивчення системи роботи педагога, занять гуртка (розвиток мислення, уваги, пам’яті, волі, творчості, допитливості, зацікавленості та ін.).

 10. Взаємний — відвідування занять педагогами у присутності адміністрації.

 11. Фрагментарний — відвідування занять, виховних заходів із метою втілення у практику роботи рішень педагогічних рад, методичних рекомендацій тощо.

 12. Паралельний — відвідування занять у 2—3-х однопрофільних гуртках, в однакових вікових групах, але в різних педагогів.