Обдарованість

 

                                                                         Якщо ви про щастя та розум 
                                                                         власних дітей подбали, 
                                                                         багато тоді що діти зможуть, 
                                                                         треба, щоб ви це запам'ятали.

 

      Що ж таке обдарованість? Задатки - уроджені анатомо-фізіологічні особливості організму. До них належать насамперед особливості будови головного мозку, органів почуттів і руху, властивості нервової системи, якими організм наділений від народження. Задатки являють собою лише можливості і передумови розвитку здібностей, але ще не гарантують, не визначають появи і розвитку тих чи інших здібностей.
      Здібності розрізняються за якістю, широтою, своєрідністю їх сполучення (структури) і ступеня розвитку.
      Якість здібностей визначається тією діяльністю, умовою успішного виконання якої вони є. Говорячи про людину, звичайно повідомляють не лише те, на що вона здатна, а до чого здатна, тобто вказують якість її здібностей. За якістю здібності поділяються на математичні, технічні, художні, літературні, музичні, організаторські, спортивні і т. ін..
      За масштабом прояву здібності поділяються на: · загальні; · спеціальні. Спеціальні здібності є умовами, необхідними для успішного виконання якого-небудь одного конкретного виду діяльності. До них належать, наприклад, музичний слух, музична пам'ять і почуття ритму в музиканта, "оцінка пропорцій" у художника, педагогічний такт у вчителя і т.ін. Загальні здібності необхідні для виконання різних видів діяльності.
     Жодна окрема здібність не може бути достатньою для успішного виконання діяльності. Необхідно, щоб у людини була певна кількість здібностей, що перебували б у сприятливому сполученні. Якісно своєрідне сполучення здібностей, необхідних для успішного виконання певної діяльності, називається обдарованістю.
      Обдарованість - це свого роду міра визначених генетично і на основі досвіду можливостей людини адаптуватися до життя. Основні функції обдарованості - максимальне пристосування до світу, оточення, прийняття рішення у всіх випадках, коли створюються нові, непередбачені проблеми, що вимагають саме творчого підходу.
       Обдарованість - це системна риса психіки, що розвивається протягом життя, вона визначає, чи досягне людина високих результатів у одному або кількох видах діяльності.
Н. Лейтес писав: "Обдарована дитина вирізняється яскравими, очевидними, інколи видатними досягненнями (або має внутрішні передумови для них) у певному виді діяльності". Актуальною обдарованістю він називає "психологічну характеристику дитини з уже досягнутими показниками психічного розвитку, які виявляються у вищому рівні виконання діяльності в конкретній предметній сфері порівняно з віковою та соціальною нормою".
      О. Кульчицька визначає обдарованість як "комплексне явище психіки людини, єдність інтелекту, творчості й мотивації. Інтелектуальні здібності високі чи середні, творчість проявляється в новому й оригінальному підході до розв'язання проблем і завдань. Що ж до мотивації, то це єдність емоційно-вольових рис: інтересу до певної діяльності й завзятості в досягненні мети".
      1972 року Комітет з освіти США опублікував таке визначення: "Обдарованими й талановитими дітьми можна назвати тих, які, за оцінкою досвідчених фахівців, завдяки високим здібностям демонструють високі досягнення".

 

Десять особливостей обдарованих дітей:

 

1. Вони завжди чим-небудь зайняті і дуже активні.
2. Хочуть знати більш докладно і вимагають від дорослих додаткової інформації.
3. Навчання приносить їм задоволення: вони хочуть учитися і домагаються успіхів.
4. Здатні займатися самостійно.
5. Уміють критично оцінювати оточуючу їх дійсність і прагнуть проникнути в суть явищ, не задовольняючись поверхневими поясненнями.
6. Урок представляє для них інтерес тоді, коли використовуються проблемні методи.
7. На відміну від однолітків краще вміють розкривати відносини між явищами і сутністю, систематизувати, класифікувати.
8. Прагнуть працювати і працюють більше від своїх однолітків.
9. Ставлять безліч питань дорослим, що знаходяться поруч, і чекають вичерпної відповіді на своє питання.
10. Мають сильно виражене почуття справедливості.

 

Тест на визначення здібностей дитини

Технічні здібності (6 ознак)

1. Цікавиться різноманітними машинами і механізмами;
2. Полюбляє конструювати прибори, моделі;
3. Сам шукає причини поломок, збоїв у роботі механізмів;
4. Використовує старі деталі і механізми для конструювання нових іграшок, поробок;
5. Любить малювати ескізи, схеми;
6. Цікавиться технічною літературою.

 

Музичні здібності (4 ознаки)

 

1. Любить музику і музичні записи, шукає місця, де можна її послухати;
2. Співає, вкладаючи у спів всі емоції і почуття;
3. Складає свої особисті мелодії;
4. Навчився або із задоволенням вчиться грати на музичному інструменті.

Наукові здібності (6 ознак)

1. Яскраво виражене розуміння абстрактних понять;
2. Чітко висловлює свої і чужі думки або спостереження, занотовує їх для себе;
3. Читає науково-популярні видання, "дорослі" статті та книги, віддає перевагу саме їм, а не художній літературі;
4. Часто шукає причини і зміст явищ самостійно;
5. Із задоволенням проводить час над створенням своїх проектів, конструкцій, колекцій;
6. Не припиняє роботу, навіть якщо винахід не знайшов підтримки.

Акторський талант (7 ознак)

1. Часто висловлює свої почуття за допомогою міміки і жестів;
2. Викликає емоційні реакції в інших людей, коли про щось розповідає;
3. Змінює тональність голосу, коли копіює іншу людину;
4. Із бажанням виступає перед аудиторією;
5. З легкістю передражнює чиїсь звички, пози, вирази;
6. Любить і розуміє значення красивого і характерного одягу;
7. Має розвинену пластику.

Інтелектуальний розвиток (9 ознак)

1. Добре розмірковує, розуміє недоказане, розуміє причини й мотиви вчинків інших людей;
2. Має розвинену пам'ять;
3. Легко і швидко сприймає новий матеріал;
4. Ставить багато продуманих та виправданих ситуацією запитань;
5. Читає книги за своєю особистою програмою, що випереджає шкільну;
6. Випереджає своїх однокласників з програми, скаржиться, що в школі йому нецікаво;
7. Має широкий світогляд;
8. Має високу спостережливість, гостроту сприйняття;
9. Має розвинене почуття власної гідності.

Спортивні здібності (7 ознак)

1. Енергійна дитина, рухлива;
2. Смілива до нестями, не боїться синців і гуль;
3. Виграє в спортивних іграх;
4. Більш розвинена фізично, ніж однолітки, рухається легко, пластично, граційно;
5. З легкістю опановує спортивний інвентар;
6. Здається, що ніколи не втомлюється;
7. Має свого героя-спортсмена, на якого хоче бути схожим.

Літературні здібності (5 ознак)

1. У розповіді дотримується сюжетної лінії;
2. Полюбляє фантазувати та імпровізувати на тему якоїсь події;
3. У розповідях обирає такі слова, які передають емоційний стан і почуття героїв;
4. Відображає персонажі своїх фантазій живими та цікавими;
5. Полюбляє писати вірші або оповідання.

Художні здібності (6 ознак)

1. Не знаходячи слів, звертається до малювання або ліплення, щоб виразити свої почуття і настрій;
2. У своїх малюнках відображає все розмаїття предметів, людей, тварин, а не зациклюється на відображенні чогось одного;
3. Серйозно ставиться до мистецтва;
4. У вільний час із захопленням ліпить, малює;
5. Створює декоративні прикраси для одягу, будинку, речей;
6. Сміливо висловлює свою думку щодо творів мистецтва, обґрунтовуючи її.

 

Обробка результатів Оцініть у балах (від 2 до 5) кожну ознаку.


Якщо вона
завжди притаманна вашій дитині - 5 балів,
часто - 4,
іноді - 3 бали і т.ін.
Знайдіть суму за кожною з 8 анкет.
Отриману суму поділіть на кількість ознак даної здібності.
За найбільшим результатом з'ясуйте яскраво виражені здібності.

 

«Як розвивати самостійність у дітей»

 

"Людина не може бути вільною,

якщо вона не самостійна”.

М.Монтессорі.

 

Правило 1. Визнання особистості дитини і його недоторканності. 

Відсутність сваволі в діях батька і матері.

 

Правило 2. Формування адекватної самооцінки. 

Людина з низькою самооцінкою постійно залежить від чужої думки, вважає себе недостатньою. Формування самооцінки дитини залежить від оцінки його батьками тому, що в ранньому віці дитина ще не вміє оцінювати себе сама.

 

Правило 3. Прилучати до реальних справ родини.

Можна проводити мінінараду за участю всіх членів родини, спільно планувати сімейні справи.

 

Правило 4. Розвивати силу волі дитини. 

Навчити виявити витривалість, сміливість, мужність, терпіння. Учити докладати зусиль для досягнення мети.

 

Правило 5. Учити планувати, складати план дій.

Велику і складну справу розбивати на ряд конкретних дій.

 

Правило 6. З малих років прилучати до праці.

Вимагати виконання домашніх обов'язків, доручень. Можна налагодити домашнє виробництво – навчання ремеслу, що підвищує самооцінку, зближує членів родини.

 

Правило 7. Навчити спілкуватися з іншими дітьми, людьми. 

Для цього важлива модель батьківського поводження.

 

Правило 8. Формувати моральні якості: доброту, порядність, співчуття, взаємодопомогу, відповідальність.