Вокальний спів сприяє координуванню слуху, голосу. розвитку вокально-технічних навичок, розвитку дихан­ня, гнучкості голосу.

Важливе місце надається участі у концертах, оглядах, конкурсах.

     Програма гуртка ознайомлює вихованців з циклічними фольклорнимі творами.

Метою роботи з дітьми по вокалу насамперед є розвиток співочого дихання,розширення діапазону голосу,спів без супроводу, спів в ансамблі  (злагоджено, врівноважено).

Основні   завдання , які ставляться при занятті з дітьми - це   формування навичок співочої установки, різнобічний розвиток вокально-хорового слуху,розвиток мислення,формування музичної пам'яті, навчання використання під час співу м'якої атаки,твердої атаки ,придихової,формування навичок співочої емоційності, співочої виразності,розвиток співочого дихання,розширення діапазону  голосу,спів  без супроводу.

Форма проведення комбінована. Кожне заняття включає теоретичний матеріал, практичну роботу.

Програмою передбачено індивідуальні години на­вчання з обдарованими дітьми .

Станом на 2016-2017 роки вокальний гурток відвідує 26 дітей. Існує чотирі діючих ансамблі : «Сонечко» кількість учасників 7, «Зірочки» кількість учасників 12, «Друзі» кількість учасників 5, зразковий ансамбль «Нова хвиля» кількість учасників 5. Звання зразкового ансамблю було присвоєне наказом від10.08.2015 р.№864.

 

Крок за кроком здобувались популярність, визнання ансамблю та солістів. Успіху, як і належить передували випробування. Але безперечний талант, бажання гарно співати сприяли творчому зросту колективам.

В основі занять є правильна вокально-технічна культура, тому і робота з ансамблями є фундаментом, навколо якого розгортаються елементи навчально-виховної роботи. За роки існування ансамблів набули великої популярності завдяки постійній цілеспрямованій роботі над удосконаленням своєї виконавської майстерності.

Важлива роль надається репертуару. Твори, які виконують ансамблі та солісти – зразки художніх професійно виконаних творів. Репертуар різноманітний за тематикою, образно-емоційною сферою, стилем, засобами художньої виразності. Ансамблям притаманна висока культура виконання, чистота інтонування, чітка дикція, стрій, ансамбль, темброве забарвлення.

Ансамблі справляють гарне враження завдяки своїй артистичній поведінці, дисциплінованості та охайному вигляду.

Вокальні ансамблі є справжньою школою естетичного виховання та музично-хорової освіти для молоді, де учні набувають навички вокально-хорового співу.

Робота в ансамблі сприяє розвитку співочої культури майбутніх вчителів, їх загальному і музичному розвитку, становленню їх світогляду, формуванню особистості.

 

Керівник гуртка: Медведьова Ірина Андріївна

 

/Programa_gurtka_Vokalniy_spiv.doc