Гурток "Веселі викрутаси"

 

Молодший шкільний вік – це сприятливий період для розвитку творчих здібностей дитини, її образного мислення, емоційного сприйняття дійсності та активного ставлення до неї. Заняття є не тільки бажаним, але й корисним і важливим у всесторонньому розвитку дітей. Воно допомагає розумно й цікаво проводити свій вільний час, пробуджує допитливість, любов до знань. Метою програми є формування компетентостей особистості у процесі технічної творчості. Основні завдання полягають у формуванні таких компетентостей: - пізнавальної: ознайомлення з основами технічної творчості, моделювання й конструювання; оволодіння поняттями, знаннями про матеріали й інструменти; - практичної: формування вмінь і навичок роботи з різними матеріалами й інструментами, прийомів виготовлення виробів і виконання технологічних операцій; - творчої: задоволення потреб особистості у творчій самореалізації, формування творчої особистості, її художнього смаку, пізнавального інтересу, творчої уяви, фантазії, емоційного, фізичного та інтелектуального розвитку; - соціальної: формування естетичного смаку, розвиток позитивних якостей емоційно – вольової сфери (доброзичливе ставлення до людей, охайність і старанність у роботі).

 

Керівник гуртка: Лолашвілі Лариса Павлівна

 

/programa_lolashvili.docx