"Судномодельний гурток"
 
    У гуртку діти навчаються досконалому володінню прийомам роботи з інструментами, обладнанням, навчаються користуватися вимірювальним і креслерським інструментом, а також читання і виконання креслень, розширюють і поглиблюють знання по фізичним основам плавання суден та основам судномоделювання, розвивають технічне мислення, творчу ініціативу, конструкторські здібності, виховують старанність до праці, знань.
 
 
керівник гуртка: Білявець Олег Іванович
 
/programa_gurtka_sudnomodeljuvannja_i_sudnomodelnog.docx